Washu Tenchi Muyou, Ryo-Oh-Ki(No Need for Tenchi, This End Up) [website]
WashuWashu
WashuWashu
FKiss2
Filename:washubcs.lzh
Artist:Buttercupsaiyajin [e-mail] [website]
Size:93k
Date:November 30, 2001

[Download]